banner
banner3
banner1
COB-IŞ

biz hakda

2005-nji ýylda esaslandyrylan Mingxue Optoelectronics, aýlyk önümçilik kuwwaty 2,5 million metre ýetýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.

LED zolaklary (COB / CSP / SMD goşmak bilen), Neon zolagy, Bendable diwar ýuwujy we açyk we içerde ulanmak üçin LED çyzykly çyrany işläp taýýarlamakda we öndürmekde ýöriteleşýäris.

Biziň maksadymyz, pudakdaky iň oňat önümler we hyzmatlar bilen müşderilerimize hyzmat etmekdir.Şonuň üçin iň bäsdeş bahalarda iň oňat hilli önümleri öndürmek biziň borjumyzdyr.Okuw, gözleg we ösüş üçin köp maýa goýmak arkaly edýäris.

25 000 inedördül metr önümçilik meýdany we 25 tehnik goşmak bilen 300 işgärimiz, önümlerimiz we gözegçilik çözgütleri boýunça tehniki goldaw we tälim berýän taslamalaryňyza goldaw berip biler.Taslamalaryňyz üçin elmydama biziň tejribämize bil baglap bilersiňiz!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Çalt eltip bermek

Çalt eltip bermek

25000㎡ gat meýdanynyň ullakan önümçilik kuwwaty bilen. Siziň ýüküňizi öndürip, 7 iş güni ýaly çalt ibermäge taýýar bolup bileris.

GYSGAÇA SYITYASAT

GYSGAÇA SYITYASAT

Qualityokary hilli LED zolak çyrasyny öndürmek boýunça 16 ýyllyk tejribe.Ajaýyp hil müşderiniň kanagatlanmagyny we wepalylygyny aňladýar.

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Tejribeli inerener toparymyz müşderilerimize iň gowy goldaw bermäge hemişe taýýardyr.

GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT

GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT

Üpjünçilik zynjyrymyzy we önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmaga hemişe çalyşýarys. Gowy hil has ýokary çykdajylary aňlatmaýar.

täze önüm

  • LED zolak
  • Silikon Neon zolagy
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT
GYMMAT ÜÇIN IEST GOWY HYZMAT

Taslamalar

Biz bilen habarlaşyň