• હેડ_બીએન_આઇટમ
 • 5050 rgbw સ્ટ્રીપ લાઇટ્સ 5050 rgbw સ્ટ્રીપ લાઇટ્સ

  24V-CSP-840LED RGB

  ઇનપુટ વોલ્ટેજ: DC24V
  મહત્તમ શક્તિ: 12W
  PCB પહોળાઈ: 10MM
  LM/M:577LM

  • 2700
  • સીસીટી
  • 03
  • 02